Lenka Svobodová

Diplomová práce

Společná zemědělská politika a vliv dotací na efektivitu farem v EU

Common Agricultural Policy and the impact of subsidies on the efficiency of farms in the European Union
Anotace:
Diplomová práce Společná zemědělská politika a vliv dotací na efektivitu farem Evropské unie se zabývá Společnou zemědělskou politikou a subvencemi, které z ní plynou. Práce popisuje, jak je SZP upravena v Evropském i národním právu. Důraz je kladen na různé druhy financování, které SZP nabízí. Dále práce zjišťuje, jaký dopad mají dotace na efektivitu farem. Na základě porovnání několika studií, které …více
Abstract:
The diploma thesis The Common Agricultural Policy and the impact of subsidies on the efficiency of farms in the European Union deals with the Common Agricultural Policy and the subsidies that follow from it. The paper describes how the CAP is regulated by the European and national law. Emphasis is put on the different types of financing offered by the CAP. In addition, the work identifies the impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Petr Štěpánek
  • Oponent: Pavel Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71773