Bc. Jozef Pajzinka

Diplomová práce

Quality optimization in IT organization using strategic process management methods

Quality optimization in IT organization using strategic process management methods
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá zvyšovaním kvality IT organizácie pomocou metód strategického riadenia procesov. Teoretická časť je venovaná proces manažmentu a popisuje ako sa dá cez Positioning strategy, Balanced Scorecard, CMMI a Six Sigma vytvoriť pohľad spoločnosť a jej procesy. Praktická časť je zameraná na analýzu komerčnej spoločnosti a návrh inovatívných riešení ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu …více
Abstract:
The thesis describes how quality of IT organization can be improved using strategic process management methods. Positioning strategy, Balanced Scorecard, CMMI and Six Sigma methodologies are described in theoretical part together with way how they enable the managers to take a global look on the company and its processes. Aim of practical part is analyses of company and proposal of set of innovative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: Ing. Petr Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky