Bc. Kamila Figallová

Diplomová práce

Pracovní spokojenost kmenových a agenturních dělníků

Job satisfaction of regular and agency workers
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem „Pracovní spokojenost kmenových a agenturních dělníků“ je zaměřena na pracovní spokojenost zaměstnaců dceřinné společnosti nadnárodní korporace. Tato společnost zaměstnává své kmenové zaměstnance a také zaměstnance agentury práce. Cílem této diplomové práce je odpověď na otázku: „Docilují dočasně přidělení pracovníci agentury práce stejné pracovní spokojenosti jako zaměstnanci …více
Abstract:
This thesis titled „Job satisfaction of regular and agency workers“ is focused on the job satisfaction of employees of the supra-national corporation´s subsidiary. This company employs its regular employees as well as the employment agencies workers. The aim of this thesis is to answer the question: “Achieve employment agencies workers the same job satisfaction as a regular employees?” The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií