Vojtěch BRUZEK

Bakalářská práce

Vizuální identita Ostravské univerzity se zaměřením na webové stránky.

Corporate identity University of Ostrava with focus to website.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává zejména o úvaze a následném praktickém řešení redesignu stávajícího webu Ostravské univerzity, umístěného na adrese www.osu.cz, jako jeden z hlavních celků vizuálního stylu Ostravské univerzity. Definicí zadání a téma formují především otázky, které se tvoří okolo stávajícího webu a také teoretické otázky o rekultivaci vizuální prezentace školy. Klíčem k řešení jsou odpovědi …více
Abstract:
Bachelor thesis deals mainly with practical reasoning and the subsequent redesign of existing website solution University of Ostrava, located at www.osu.cz as one of the main parts visual style University of Ostrava. Definition of assignment and subject formed mainly issues that form around the existing site and also theoretical questions about the reclamation of visual presentation of the school. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Linda Dostálková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRUZEK, Vojtěch. Vizuální identita Ostravské univerzity se zaměřením na webové stránky.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění