Barbora TESKOVÁ

Bachelor's thesis

Radiační ochrana při vyšetření na operačních sálech

Protection against radiation during medical examination in the operating rooms
Abstract:
Tématem této práce je Radiační ochrana při vyšetření na operačních sálech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické práci nejdříve rozebíráme historii radiační ochrany, Atomový zákon a vyhlášky spojené s radiační ochranou a poté vysvětlujeme, kde a jak vzniká ionizující záření. Dále v práci rozebíráme základy radiační ochrany a také radiační ochranu pacientů či pracovníků. …more
Abstract:
The topic of this thesis is Protection against radiation during medical examination in the operating rooms. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, we first analyze the history of radiation protection, the Atomic Act and the decrees associated with radiation protection, and then it is explained where and how ionizing radiation originates. Furthermore, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Bc. Alena Sovová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TESKOVÁ, Barbora. Radiační ochrana při vyšetření na operačních sálech. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/