Barbora TESKOVÁ

Bachelor's thesis

Radiační ochrana při vyšetření na operačních sálech

Protection against radiation during medical examination in the operating rooms
Anotácia:
Tématem této práce je Radiační ochrana při vyšetření na operačních sálech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické práci nejdříve rozebíráme historii radiační ochrany, Atomový zákon a vyhlášky spojené s radiační ochranou a poté vysvětlujeme, kde a jak vzniká ionizující záření. Dále v práci rozebíráme základy radiační ochrany a také radiační ochranu pacientů či pracovníků. …viac
Abstract:
The topic of this thesis is Protection against radiation during medical examination in the operating rooms. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, we first analyze the history of radiation protection, the Atomic Act and the decrees associated with radiation protection, and then it is explained where and how ionizing radiation originates. Furthermore, the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Bc. Alena Sovová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESKOVÁ, Barbora. Radiační ochrana při vyšetření na operačních sálech. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/