BcA. Bc. Dagmar Haladová

Diplomová práce

Absolventský výkon - Dramaturgie inscenace Hráči v Divadelním studiu Marta

The graduate s performance - The dramaturgy of the play The Gamblers in The Marta Theatre studio
Anotace:
Reflexe absolventské inscenace Hráči zahrnuje kompletní proces od výběru textu, přes jeho úpravu až po samotnou dramaturgii této inscenace v Divadelním studiu Marta.
Abstract:
The Reflection of the final performance "The Gamblers" includes the complete process from the text selection, text editing to the performance dramaturgy itself in the Theatre Studio Marta.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miroslav Plešák
  • Oponent: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/svuz0/