Hana KADAVÁ

Diplomová práce

Vliv rodinného prostředí na školní úspěšnost žáků mladšího školního věku

The influence of family environment on the school success of school-age pupils
Anotace:
Práce prezentuje rodinné prostředí žáka mladšího školního věku v interakci se školní úspěšností. Seznamuje s rozhodnými faktory rodinného prostředí, které ovlivňují školní úspěšnost dítěte. Dále osvětluje psychickou charakteristiku a sociální dovednosti žáka mladšího školního věku. V praktické části je navržen dotazník ke sledování klíčových faktorů ovlivňující školní úspěšnost, průběh jeho administrace …více
Abstract:
This work presents a family environment of a child of younger school age in interaction with school success. Acquainted with resolute family environment factors that influence the child's school success. This work further illuminates the psychological characteristics and social skills of a child of younger school age. In the practical part is designed the questionnaire to monitor the key factors affecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADAVÁ, Hana. Vliv rodinného prostředí na školní úspěšnost žáků mladšího školního věku. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta