Tomáš BAUER

Bakalářská práce

Automatické řízení vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory

Automatic control for vee engine with linear electromagnetic actuators
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem automatického řízení motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory a systémů s ním spojených. Jsou zde popsány jednotlivé části vývoje výkonových, řídicích a zpětnovazebních obvodů, které jsou nedílnou součástí celého systému. V poslední řadě byla provedena verifikace funkčnosti řízení prováděného těmito řídicími obvody.
Abstract:
This bachelor thesis presents design of automatic control for vee engine with linear electromagnetic actuators and systems used for this control. There is described design of major parts of control system such as power, control and feedback parts. Moreover, there is described verification of control function, which is provided by this control and feedback parts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Mach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUER, Tomáš. Automatické řízení vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace