Jiří BARTOŠ

Bakalářská práce

Fluorescenční sondy v charakterizaci termoplastů

Fluorescent probes in the characterization of thermoplastic materials
Anotace:
Tato rešeršní práce popisuje možnosti využití fluorescenčních sond v charakterizaci termoplastů. Práce je rozdělena na čtyři základní části, a to úvod do problematiky fotoluminiscenční spektroskopie, příklady nejznámějších sond a jejich využití, dále aplikaci fluorescenční sondy v charakterizaci termoplastů, jejichž popis je rozdělen podle chemického složení a podle účelu charakterizace. Poslední část …více
Abstract:
This thesis describes the possibility of fluorescent probes application in characterization of thermoplastic materials. The work is divided into four main parts, namely an introduction to the photoluminescence spectroscopy, the best known examples of probes and their use as fluorescent probes in the characterization of thermoplastics material. The topic is organised according to their chemical composition …více
 

Klíčová slova

Fluorescence sonda polymer
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Identifikátor: 22852

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠ, Jiří. Fluorescenční sondy v charakterizaci termoplastů. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.