Bc. Lauren Elizabeth McEvoy

Diplomová práce

The Changing Role of the Teacher and the Balance between Freedom and Guidance

The Changing Role of the Teacher and the Balance between Freedom and Guidance
Anotace:
Anotace: Diplomová práce ‘Měnící se role učitele a rovnováha mezi svobodou a vedením’ se skládá ze dvou částí. Teoretická část poskytuje historický kontext, uvádí aktuální trendy ve vzdělávání, popisuje roli učitele, metody alternativního vzdělávání a moderní učební techniky. Praktická část je založena na sérii hodin, které vyučuje autorka této práce, kde byly použity prvky projektového a samořízeného …více
Abstract:
Abstract: The Thesis ‘The Changing Role of the Teacher and the Balance between Freedom and Guidance’ consists of two parts. The theoretical part provides historical context, lists current trends in education, describes the role of the teacher, methods of alternative schooling and modern teaching techniques. The practical part is based on a series of lessons taught by the author where elements of project …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy