Bc. Renata WILLIAMSOVÁ

Diplomová práce

Dysfunkce Eustachovy trubice ve vztahu k pedagogickému procesu, úspěšnosti ve škole a zvládání některých předmětů

Dysfunction of Eustachian tube in relation to an education process, communication, success at school and dealing with certain subjects.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje žákyni druhého stupně základní školy se sluchovým postižením, které vzniklo z důvodu dysfunkce Eustachovy trubice. Teoretická část obsahuje základní údaje o sluchu, sluchovém analyzátoru, Eustachově trubici, sluchovém postižení, diagnostice, kompenzačních pomůckách, školském poradenském zařízení (speciálně pedagogickém centru), individuálně vzdělávacím plánu a podpůrných opatřeních …více
Abstract:
The thesis is devoted to a pupil of secondary schoul with hearing difficulties, which arose due to Eustachian tube dysfunction. The teoretical part contains basic information about hearing loss, hearing analyzer, Eustachian tube, hearing impaired, diagnostics, mobility aids, school advisory services (especially education centers), individua education plan and support measures for the hearing impaired …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WILLIAMSOVÁ, Renata. Dysfunkce Eustachovy trubice ve vztahu k pedagogickému procesu, úspěšnosti ve škole a zvládání některých předmětů. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fs7avl fs7avl/2
21. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2017
Marklová, E.
22. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.