Mgr. Simona Valášiková

Bakalářská práce

Zástupci rodu Klebsiella a infekce močového traktu

Bacteria from genus Klebsiella and urinary tract infections
Abstract:
Urinary tract infections are the second of the most frequent infectious diseases in human population. They account for more than 40 % of nosocomial infections, while around 80 % of these infections is associated with indwelling urinary catheter. This thesis is focused on bacteria of the genus Klebsiella and the importance of Klebsiella species in human infections with an emphasis on urinary tract infections …více
Abstract:
Infekce močového traktu jsou druhými nejčatějšími infekčními onemocněními v lidské populaci. Představují více než 40 % nozokomiálních infekcí, přičemž asi 80 % tvoří infekce spojené se zavedením močového katétru. Tato bakalářská práce se zabývá bakteriemi rodu Klebsiella a jejich významem u humánních infekcí s důrazem na infekce močového traktu. Podrobněji je rozebírána problematika infekcí močových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Veronika Holá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma