Hana HRDLIČKOVÁ

Bakalářská práce

Příroda a krajina v poezii Williama Wordsworthe

Landscape and Nature in the Poetry of William Wordsworth
Abstract:
The object of the undergraduate thesis is to reveal the main principles and features of the poetry of William Wordsworth, the leading representative of English Romanticism, concerned with landscape and nature. The thesis is divided into two main sections. The first section is focused on Romanticism generally, specifics of English Romanticism, historical background and social conditions which contributed …více
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je odhalit hlavní principy a rysy poezie Williama Wordsworthe věnované krajině a přírodě. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, jsou definovány a vysvětleny základní pojmy romantismus jako světové kulturní a společenské hnutí, specifika anglického romantismu, objasnění pojmu "Sublime" z filosofického a literárního hlediska. Dále je zde popsáno …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDLIČKOVÁ, Hana. Příroda a krajina v poezii Williama Wordsworthe. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma