Bc. Tereza Klečková

Master's thesis

Reporting zdravotních indikátorů ČR

Reporting of healthcare indicators in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na nastudování a realizaci různých přístupů k reportingu a vizualizaci indikátorů zdravotní péče s cílem jejich vyhodnocení na poli českého zdravotnictví mezi jednotlivými kraji, navíc i v mezinárodním kontextu, a to konkrétně v rámci států Evropské Unie. Na základě databází Národního zdravotnického systému byla vybrána a spočítána sada indikátorů, které tvořily podklad …more
Abstract:
This master's thesis is focused on the study of various approaches to reporting and visualization of health care indicators with the aim of their evaluation in the field of Czech health care among individual regions, and also in the international context, specifically within the European Union. Based on the databases of the National Health System, a set of indicators was selected and calculated to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Mathematical Biology