Adam STRNAD

Bakalářská práce

Potenciál retenčních nádrží pro rozvoj modro-zelené infrastruktury města Plzně

Potential of retention ponds for the development of blue-green infrastructure of the city of Pilsen
Anotace:
Retenční nádrže představují významný prvek hospodaření s dešťovými vodami v městském prostředí. Rovněž mohou velice výrazně zvyšovat estetickou kvalitu a mikroklima prostoru, pokud jsou projektovány jako prvek modro-zelené infrastruktury. Ta může být jednou z možností, jak lépe adaptovat města na změny klimatu. Potenciál pro rozvoj modro-zelené infrastruktury však není u všech retenčních nádrží stejný …více
Abstract:
Retention ponds are an important instrument of stormwater management in the urban landscape. They can also significantly increase the aesthetic quality and microclimate of the space if they are designed as an instrument of blue-green infrastructure, which can be one way to better adapt cities to climate change. However, the potential for the implementation of blue-green infrastructure is not the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNAD, Adam. Potenciál retenčních nádrží pro rozvoj modro-zelené infrastruktury města Plzně. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/