Bc. Lucie DOSTÁLOVÁ

Master's thesis

Využití veřejných prostranství ve funkčním městském regionu Olomouce

Utilization of public spaces in Olomouc functional urban region
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřená na šetření využití veřejných prostranství ve funkčním městském regionu Olomouce. Jako zájmové území je určeno 23 obcí městského regionu a 27 veřejných ploch ve městě Olomouc. Na základě vlastní metodiky je posléze navrženo 7 kategorií těchto ploch podle převažujícího funkčního využití.
Abstract:
This dissertation thesis is focused on the investigation of using public spaces in the functional urban region of Olomouc. As the area of interest, 23 villages is determined in the functional urban region and also 27 public spaces in Olomouc. On the basis of own methodology, seven categories of public areas is proposed, according to the prevailing functional use.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zverejniť od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2013
  • Vedúci: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Lucie. Využití veřejných prostranství ve funkčním městském regionu Olomouce. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta