Irena ŠIMKOVÁ

Diplomová práce

Využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ

The use of cooperative skills in the social development of infant school pupils
Anotace:
Tématem diplomové práce je využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ. Cílem je zjistit využití a pohled učitelů 1.stupně na kooperativní výuku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje pohled pedagogiky a psychologie na kooperaci. Ukazuje rozdíl mezi skupinovým a kooperativním vyučováním. U kooperativního vyučování jsou …více
Abstract:
The subject of dissertation is the use of cooperative skills in the social competencies development of infant schools pupils. The objective is to find out the use and the first teachers´ look at cooperative education. The work is devided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the view of pedagogy and psychology at cooperation. It indicates the diference between group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ, Irena. Využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/