Irena ŠIMKOVÁ

Master's thesis

Využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ

The use of cooperative skills in the social development of infant school pupils
Abstract:
Tématem diplomové práce je využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ. Cílem je zjistit využití a pohled učitelů 1.stupně na kooperativní výuku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje pohled pedagogiky a psychologie na kooperaci. Ukazuje rozdíl mezi skupinovým a kooperativním vyučováním. U kooperativního vyučování jsou …more
Abstract:
The subject of dissertation is the use of cooperative skills in the social competencies development of infant schools pupils. The objective is to find out the use and the first teachers´ look at cooperative education. The work is devided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the view of pedagogy and psychology at cooperation. It indicates the diference between group …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMKOVÁ, Irena. Využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/