Markéta Lišková

Diplomová práce

Transparentnost rozhodování na lokální úrovni: Případová studie Městské části Praha 10 ve volebním období 2010 - 2014

Transparency of Decision-Making Process at the Local Level: Case Study of the Municipal District Prague 10 during the Election Period 2010 - 2014
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou transparentnosti v lokální politice, v jejich rozhodovacích procesech a otevřenosti vůči občanům. Konkrétně se zaměřuje na politiku obecních zastupitelstvech, s důrazem na Městskou část Praha 10 ve volebním období 2010 -- 2014. Cílem práce je analyzovat, zhodnotit a popsat transparentnost rozhodovacích procesů na Praze 10. Teoretická část práce se zabývá terminologickým …více
Abstract:
Master thesis deals with the transparency in decision-making process and with the openness to citizens in local politics. It focuses on the policy of municipal councils, with the emphasis on Municipal district Prague 10 during the election period 2010 -- 2014. Main objective is the analysis, description and evaluation of the transparency of decisions-making process in Prague 10. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Aleš Lisa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46906