Bc. Dominik Puczok

Diplomová práce

Geochemie interakcí ryzího železa a zinku v povrchových podmínkách

Geochemistry of iron and zinc interactions in surface conditions
Abstract:
The objective of this study is focused on understanding of processes adherent to corrosion of zinc-coated steel water pipes. Based on author self-made thermodynamic models created by program The Geochemist’s Workbench, was tested thermodynamic stability of iron and zinc in interaction with water environment at different conditions. Working with thermodynamic model was aimed on influence of chemical …více
Abstract:
Cílem diplomové práce je pochopení procesů, spjatých s korozí pozinkovaných ocelových potrubí. Na základě autorem vytvořených termodynamických modelů bola testovaná stabilita železa a zinku s interakcí s vodným prostředím za různých podmínek. Práce s modely byla zaměřená na vplyv chemického založení vody, teploty, vplyvu desinfekčního prostředku – chlornanu sodného a na kombinaci těchto prvků se zaměřením …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta