Bc. Karin Anteková

Diplomová práce

Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer

Impact of histones acetylation on the stability of plant telomeres
Abstract:
In eukaryotic cells, DNA is organized into a complex structure called chromatin. Chromatin undergoes epigenetic regulation which is accomplished mainly by modifications of DNA and histone. The acetylation of histones impacts significantly on chromatin structure and gene expression. In the theoretical part of the diploma thesis „Impact of histones acetylation on the stability of plant telomeres“ knowledge …více
Abstract:
V eukaryotických buňkách je DNA organizována do komplexní struktury zvané chromatin. Chromatin podléhá epigenetické regulaci, která je realizována modifikacemi histonů a bází DNA. Významný vliv na strukturu chromatinu a expresi genů má acetylace histonů. Diplomová práce "Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer" se v teoretické části věnuje shrnutí poznatků o epigenetických mechanismech …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta