Bc. Anna Rousová

Bakalářská práce

Pasivní a aktivní slovní zásoba u předškolních dětí s vývojovou dysfázií

Passive and active vocabulary of pre-school children with developmental dysphasia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou aktivní a pasivní slovní zásoby u dětí předškolního věku, kterým byla diagnostikována vývojová dysfázie. Práce je rozdělena celkem do tří kapitol. První dvě kapitoly se věnují teoretické části práce, třetí je praktická. První kapitola se zabývá vývojovou dysfázií, její klasifikací, terminologií, symptomatologií, etiologií, diagnostikou a terapií. Druhá kapitola se …více
Abstract:
The bachelor thesis called the analysis of active and passive vocabulary in preschool children who have been diagnosed with developmental dysphasia. The thesis is divided to three chapters. The first two chapters deal with theoretical parts, the third is practical. The first chapter deals with developmental dysphasia, its classification, terminology, symptomatology, etiology, diagnostics and therapies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika