Bc. Tereza Křipská

Bakalářská práce

Dětská skupina jako alternativa předškolního vzdělávání

Child groups as an alternative form of preprimary education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dětskou skupinou jako formou předškolního vzdělávání. Zaměřuje se na vznik a fungování dětských skupin. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá terminologickým vymezením předškolního vzdělávání, jeho historií a předškolními zařízeními v České republice i zahraničí. Dále popisuje vzdělávací programy pro mladší a starší předškolní …více
Abstract:
This Thesis takes on the subject of a Child group as a form of pre-elementary school education. It focuses on the formation of Child groups and the way of their functioning. The Thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part takes on the categorization of pre-elementary school education, it’s history and the forms of such institutions in both the Czech republic and abroad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta