Bc. David Samek

Bakalářská práce

Vytvoření webového portálu pomocí redakčního systému Joomla!

Creating a web portal using Joomla!
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku tvorby webového portálu s využitím vlastního serveru a za použití redakčního systému Joomla!. Poskytuje pohled na problematiku prezentace obce pomocí webových stránek z hlediska legislativního i praktického a doporučení pro tvorbu webové prezentace obce s ohledem na její účel. Je zde popsán postup instalace serveru a softwaru nezbytného pro provoz redakčního systému …více
Abstract:
This work is focused on making a web portal using Joomla! on owned server. It provides overlook to issues of presentation of a village through the website, taking account of legislative and practilal aspects. It also provides recomendations for making web presentation of the village taking account its purpose. There is the description of the process of instaling software background for operating CMS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Milan Tomeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Samek, David. Vytvoření webového portálu pomocí redakčního systému Joomla!. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě