Bc. Michal Trojáček

Diplomová práce

Uplatnění dobrovolnictví v oblasti tělovýchovy a sportu

Volunteering in the field of sports
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Uplatnění dobrovolnictví v oblasti tělovýchovy a sportu“ se zaměřuje na fenomén dobrovolnictví, především na význam dobrovolnictví ve sportu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu dobrovolnictví, jeho rozdělením, terminologií a hlavně dobrovolnictvím ve sportu. V praktické části se pomocí dotazníku zkoumá vnímání dobrovolnictví …více
Abstract:
The thesis titled "Volunteering in the field of sports" focuses on the phenomenon of volunteering, especially on the importance of volunteering in sport. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of the concept of volunteerism, its divisions, terminology, and especially volunteering in sport. The practical part examines the perceptions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií