Mgr. Veronika Badinová

Bakalářská práce

Politické změny v meziválečném období a jejich odraz v české literatuře

Political changes in period between wars and their reflection in czech literature
Anotace:
Bakalářská práce „Politické změny v meziválečném období a jejich odraz v české literatuře“ pojednává o konkrétních politických krocích československé vlády v letech 1918-1938. Práce se věnuje podobě kultury v meziválečném období, reakcím literatury na politické události. Zabývá se odrazem politické situace a dobové atmosféry v proletářské literatuře, protifašistické a protiválečné tvorbě Karla Čapka …více
Abstract:
Bachelor thesis „Political changes in period between wars and their reflection in Czech literature“ deals with specific political steps of Czechoslovakia’s government in 1918-1938. The thesis applies cultural form in inter-war period, literature reactions on political events. It deals with the reflection of political situation and period atmosphere in proletarian literature, Karel Čapek’s antifascist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta