Mgr. Radka Kolínková

Bakalářská práce

Interakce alkaloidu chelerythrinu s d(GGAAGCTTCC)2

Interaction of chelerythrine with d(GGAAGCTTCC)2
Anotace:
Teoretická část práce shrnuje obecné poznatky o chelerythrinu a kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidech, poukazuje na jejich významné biologické účinky a možnosti využití těchto alkaloidů v klinické praxi. Jako jedno z významných působení CHE na buněčné struktury je diskutována interakce s DNA. Pomocí metod molekulového modelování byly zobrazeny tři různé způsoby interakce CHE s DNA; interkalace …více
Abstract:
The theoretical part of thesis summarizes the general knowledge of the chelerythrine and quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids, points to their significant biological effects, and aplication of these alkaloids in clinical practice. Interaction with DNA as one of the dominant effects of CHE on cell structure is discussuted. Using molecular modeling three different ways of interaction of CHE with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie