Theses 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby lesní cesty a geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Žilina u Nového Jičína. – Jana Černická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Černická

Diplomová práce

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby lesní cesty a geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.

Survey to Building Documentation of Woodpath and Survey Sketch of Land Division in Cadastre Unit Žilina u Nového Jíčina

Anotace: Obsahem této diplomové práce je zaměření a vyhotovení geodetické části skutečného provedení stavby lesní cesty a vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a dalších dokumentů, které jsou nedílnou součásti při vyhotovení GP. Práce dále obsahuje základní informace o systému GNSS, o přístrojovém a softwarovém vybavení použitém při zpracování této práce.

Abstract: The content of this thesis is the focus and the survey to building documentation of woodpath and survey sketch of land and other documents which are an integral part of the version GP. The work includes basic information about the system GNSS, about instrument and software used in this work.

Klíčová slova: účelová mapa, GP, ZPMZ, dokumentace skutečného provedení stavby

Keywords: purpose map, GP, ZPMZ, document of the actual building construction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Jitka Mučková
  • Oponent: Ivo Míček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:14, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz