Bc. Zuzana Zubková

Diplomová práce

Strategický controlling a zvyšovanie výkonnosti podniku

Strategic Controlling and Improving Business Performance
Abstract:
Masters’s thesis topic Strategic Controlling processes and increase business performance. Aim of this work is to analyze business performance in terms of strategic controlling and propose recommendations for their better use in business practice. The work consists of three chapters. The first chapter defines basic terms - controlling, controlling formation and development, basic functions and tasks …více
Abstract:
Diplomová práca spracúva tému Strategický controlling a zvyšovanie výkonnosti podniku. Cieľom práce je analýza výkonnosti podniku z pohľadu strategického controllingu a návrh odporúčaní na ich lepšie využite v podnikateľskej praxi. Práca pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola vymedzuje základné pojmy – controlling, vznik a vývoj controllingu, základné funkcie a úlohy controllingu. Vymedzuje pojem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance