Bc. Sebastian Kuršel

Master's thesis

Povolovací proces a jeho vliv na umístění stravovacího zařízení v území

Authorization process and its influence on the location of catering facility in the territory
Abstract:
Tématem diplomové práce je Povolovací proces a jeho vliv na umístění stravovacího zařízení v území. Cílem této práce je charakterizovat povolovací proces včetně okolností, jež ovlivňují umístění stravovacího zařízení v území. V práci je řešena výzkumná otázka znění: „Jaký je v konkrétním případě vliv povolovacího procesu na umístění stravovacího zařízení v území?“ Konkrétní případ představuje projekt …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the Authorization process and its influence on the location of catering facility in the territory. The aim of this work is to characterize the permitting process, including the circumstances that affect the location of catering facilities in the area. The thesis deals with the research question: "What is the impact of the permitting process on the location of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Reader: Ing. Josef Pátek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze