Martina KRINEDLOVÁ

Bakalářská práce

Sebevražda - cyklus fotografií insprovaný intermediální instalací

Suicide - a series of photographs inspired by Intermedia installations
Anotace:
Cíl praktické části mé bakalářské práce spočívá ve vytvoření cyklu stylizovaných fotografií, který vychází z autorských intermediálních instalací, inspirovaným lidskou sebevraždou. Cyklus obsahuje osm upravených fotografií. Jednotlivé instalace se skládají ze sádrových modelů zasazené do přirozeného prostředí sebevraždy. Důraz je kladen na vztah mezi přírodou a dílem. Teoretická část se zaměřuje na …více
Abstract:
The objektive of the practical part of my bachelor's thesis is to create a series of stylized photographs based on anauthorial intermedia installations inspired by human suicide. The series includeseight modified photographs. Eachinstallation consists of plastermodels set in to the natural environment of suicide. The relationship between nature and piece of work is emphasized. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRINEDLOVÁ, Martina. Sebevražda - cyklus fotografií insprovaný intermediální instalací. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma