Martina KRINEDLOVÁ

Bachelor's thesis

Sebevražda - cyklus fotografií insprovaný intermediální instalací

Suicide - a series of photographs inspired by Intermedia installations
Abstract:
Cíl praktické části mé bakalářské práce spočívá ve vytvoření cyklu stylizovaných fotografií, který vychází z autorských intermediálních instalací, inspirovaným lidskou sebevraždou. Cyklus obsahuje osm upravených fotografií. Jednotlivé instalace se skládají ze sádrových modelů zasazené do přirozeného prostředí sebevraždy. Důraz je kladen na vztah mezi přírodou a dílem. Teoretická část se zaměřuje na …more
Abstract:
The objektive of the practical part of my bachelor's thesis is to create a series of stylized photographs based on anauthorial intermedia installations inspired by human suicide. The series includeseight modified photographs. Eachinstallation consists of plastermodels set in to the natural environment of suicide. The relationship between nature and piece of work is emphasized. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRINEDLOVÁ, Martina. Sebevražda - cyklus fotografií insprovaný intermediální instalací. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Visual Culture in Education

Theses on a related topic