Diana BAUEROVÁ

Bakalářská práce

Využití zobrazovacích metod k upřesnění diagnózy náhlé příhody břišní

The use of imaging methods to specificate diagnosis of acute abdomen
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím zobrazovacích metod u náhlých příhod břišních. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány náhlé příhody břišní obecně a poté jednotlivé náhlé příhody břišní. Dále jsou zde popsány zobrazovací metody, které jsou u náhlých příhod břišních používány. Praktický část je tvořena kazuistikami.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of paging techniques in the diagnosis of acutes abdomen. It consist of a the theoretical and a practical part. In the theoretical part is description of common characteristics to acute abdomen and individual characteristics acute abdomen. Next we are describes individual characterisctics of paging methods, their use and preparation. The aim of this work is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUEROVÁ, Diana. Využití zobrazovacích metod k upřesnění diagnózy náhlé příhody břišní. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/