Jiří ŠLESINGER

Bakalářská práce

Sociální a trestně právní aspekty násilí mezi partnery

The social and criminal law aspects of violence between partners
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je vymezení základních pojmů, definic, znaků, příčin, forem domácího násilí a charakteristiky jednotlivých obětí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje také stručnou analýzu aktuální české právní úpravy domácího násilí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány základním právním normám trestněprávního, soukromoprávního a správně právního charakteru …více
Abstract:
The aim of my thesis is the definition of basic cencepts, definitions, characteristics, causes, forms of domestic violance and the characteristics of individual victims. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes a brief analysis of the current Czech legislation of domestic violence. Individual chapters are devoted to basic standards of criminal law, private …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012
Zveřejnit od: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 4. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Petr Hampel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLESINGER, Jiří. Sociální a trestně právní aspekty násilí mezi partnery. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce