Mgr. Jana Pozdníková

Diplomová práce

Virtuální drogy na střední škole

Virtual drogs in an secondary school
Anotace:
Diplomová práce popisuje problematiku virtuálních drog u žáků Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. Cílem této práce je nahlédnout do této problematiky, zmapovat výskyt návykového chování a získat poznatky o vzniku a výskytu virtuálních závislostí. Teoretická část je zaměřena na vymezení definic základních pojmů, seznamuje s vybranými druhy virtuálních prostředků a jejich působení na …více
Abstract:
This thesis describes the problem of virtual drugs of students at the Secondary School of Bussines, Crafts and Services Žamberk. The aim of this work is to look into this issue, to map the occurrence of addictive behavior and to learn about the formation and occurrence of virtual dependencies. The theoretical part is focused on defining the basic definitions, introduces with selected virtual resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Bělohlávek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby