Bc. Michal Sumec

Bakalářská práce

Hugo Toxxx: rap a princip DIY

Hugo Toxxx: rap and the DIY principle
Anotace:
Práce analyzuje tvorbu rappera Hugo Toxxxe. Klíčovým cílem je poukázat na specifické rysy jeho tvorby a nezávislý umělecký přístup, který souvisí se založením svébytného hudebního vydavatelství.
Abstract:
The thesis analyses the Hugo Toxxx´s rap music production. The key aim is to pinpoint the artist´s specific characteristics in his production and also the independent attitude that is related to the foundation of a peculiar music publishing company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta