Mgr. Tereza Nečasová

Rigorózní práce

Statistical methods for comparison of real and synthetic biomedical image data

Statistical methods for comparison of real and synthetic biomedical image data
Anotace:
Syntetická obrazová data jsou vítaným nástrojem při benchmarkingu algoritmů určených pro analýzu biomedicínských obrazových dat. Doplňují tak reálná obrazová data, která jsou dostupná jen v omezeném množství a které je navíc těžké je plně anotovat. Přestože vývoj simulátorů jde v posledních letech stále dopředu, ověření kvality uměle generovaných dat je často podprůměrné a v některých případech dokonce …více
Abstract:
Artificial image data provide a useful tool for the benchmarking of biomedical image analysis algorithms. They supplement the real image data that are available only in limited quantity and that are difficult to be fully annotated. Even though the development of simulators frameworks still accelerates, the quality of the proposed synthetic data is often insufficiently assessed. The objective of this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Oponent: prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., Dr. Ing. Jan Schier

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu