Renáta ZICHOVÁ

Bakalářská práce

Sociální zabezpečení a pracovní spokojenost příslušníků Celní správy ČR

Social security and job satisfaction of members of the Customs Administration of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálním zabezpečením a pracovní spokojeností, včetně sladění osobního a pracovního života příslušníků Celní správy České republiky. Cílem této práce bylo zmapovat postoje a potřeby příslušníků Celní správy ČR v oblasti sociální péče a sociálního zabezpečení a na základě analýzy dat navrhnout případné změny. V teoretickém ukotvení je kladen důraz na několik témat, například …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with social security and job satisfaction, including reconciliation of personal and working life of members of the Customs Administration of the Czech Republic. The aim of this work was to map the attitudes and needs of members of the Customs Administration of the Czech Republic in the area of social care and social security and to propose possible changes based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZICHOVÁ, Renáta. Sociální zabezpečení a pracovní spokojenost příslušníků Celní správy ČR. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická