Mgr. Eva Tomková

Bakalářská práce

Vyučovací metody a příprava učitele odborného výcviku na vyučování

Teaching methods and preparation of vocational training teacher for class
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá písemnou přípravou učitele odborného výcviku na vyučovací jednotku. Téma vyučovací jednotky je Procvičování a zdokonalování techniky kosmetické masáže obličeje a dekoltu pro třetí ročník oboru kosmetička. Teoretická část je věnována charakteristice a třídění vyučovacích metod, které jsou velmi důležitým prostředkem ve výuce, dále je zde uvedena charakteristika oboru, uplatnění …více
Abstract:
This work deals with the written preparation of vocational training teachers for their lessons. The theme of the lesson is: "Practicing and developing cosmetic face and bosom massage techniques for third year cosmetic school." The theoretical part is devoted to the characteristic and classification of teaching methods, which are a key component of instruction. Hereafter I present a characteristic of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Ivana Medková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta