Bc. Jiří Rys

Diplomová práce

K teorii obrazu v kontextu novomediálního diskurzu

Towards a Image Theory in Context of New Media Discurcus
Anotace:
Práce se snaží o zachycení a interpretaci vybraných přístupů v teoretickém uchopení obrazu v kontextu novomediálních teorií. Práce tematizuje pět přístupů k teorii obrazu ve vybraných dílech různých autorů. U Viléma Flussera jsou zkoumány dva přístupy k technickému obrazu: kritický přístup a technooptimistický přístup. Reflexe autonomizace a automatizace obrazu je zkoumána u teoretiků Petera Weibela …více
Abstract:
This paper is focused on different approaches of theoretical thinking about the image in context of new media theory. The paper treat five concept of approaches of image theory in chosen works of various authors. There is inspected two conception of the image theory by Vilem Flusser, one a critical conception and second a technooptimistic conception. The reflction of the autonomisation and the automation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií