Tinatin Chitorelidze, Ph.D.

Disertační práce

Differentiated Instruction Strategies in Inclusive Classes for Students with Learning Disabilities

Differentiated Instruction Strategies in Inclusive Classes for Students with Learning Disabilities
Anotace:
Školy jsou vystavené problémům pramenícím z diversity žáků a z různorodosti jejich potřeb. Pro úspěšnou implementaci inkluze je klíčový také postoj vedení školy, role učitelů, intenzivní spolupráce učitelů s dalšími odborníky a detailní plánování učebního procesu. Učitelé, kteří uplatňují diferenciaci instrukcí naplňují různorodé akademické potřeby všech žáků. Vnímání diverzity zvyšuje pravděpodobnost …více
Abstract:
The schools are facing difficulties, which are caused by students' diversity and their differing needs. For the successful implementation of the inclusion the attitude of the administration is crucial, especially the role of teachers, as well as the, intensive cooperation between teachers and other professionals, and the detailed planning of the teaching process. Those teachers who use differentiated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (angl.)