Martin Tesař

Master's thesis

Import Prices and the Exchange Rate

Dovozní Ceny a Směnný Kurz
Anotácia:
Cílem diplomové práce je prozkoumat vztah mezi dovozními cenami a směnným kurzem a odhadnout transmisní mechanismus měnového kurzu neboli “exchange rate pass-through” (ERPT) do dovozních cen v různých výrobních průmyslových odvětvích v České Republice. První kapitola obeznamuje čtenáře s teoretickými základy ERPT – vztah mezi dovozními cenami a směnným kurzem, co ho ovlivňuje, jeho vztah k inflaci …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the relation between import prices and the exchange rate and to estimate the exchange rate pass-through (ERPT) to import prices in different manufacturing industries in the Czech Republic. The first chapter familiarizes the reader with theoretical foundation of ERPT – the relation between import prices and the exchange rate, what it influences, its relation to inflation …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedúci: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Josef Taušer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75087