Natálie Blažejová

Bakalářská práce

Kovalentní organické sítě s acetonitrilovými uzly a bifenylovými \nl{} linkery

Covalent organic frameworks based on acetonitriles nodals and biphenyl linkers
Anotace:
V této práci byla sepsána literární rešerše na téma kovalentní organické sítě. Rešerše se zaměřovala na obecné postupy příprav, vlastností a využití kovalentních organických sítí. Bylo popsáno nejvýznamnější využití a vlastnosti sítí typu sp2c s různými stavebními jednotkami. Experimentální část byla zaměřena na syntézu kovalentní organické sítě ze 4,4'-bifenyldikarbaldehydu a 2,2',2''-(benzen-1,3 …více
Abstract:
In this work, a literature search was written on the topic of covalent organic networks. The research focused on general procedures for the preparation, properties and use of covalent organic networks. The most important uses and properties of sp2c networks with various building units have been described. The experimental part was focused on the synthesis of a covalent organic network from 4,4'-biphenyldicarbaldehyde …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blažejová, Natálie. Kovalentní organické sítě s acetonitrilovými uzly a bifenylovými \nl{} linkery. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály