Ján Artman

Bakalářská práce

Komoditné trhy a ich perspektívy

Perspectives of commodity markets
Abstract:
Subject of the Bachelor's thesis „Perspecives of commodity markets" is to indicate the theoretical aspects of investing in commodity markets as a component of the financial markets. The first chapter of the thesis is focused on the theoretical background of financial markets with the slow transition to the theory of commodity markets. The second chapter talks about the advisability of investing in …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Komoditné trhy a ich perspektívy“ je uviesť teoretické aspekty investovania na komoditných trhoch ako zložky finančných trhov. Prvá kapitola práce je zameraná na teoretické východiská finančných trhov s pozvoľným prechodom na teóriu komoditných trhov. Druhá kapitola hovorí o vhodnosti investovania na komoditných trhoch, no predovšetkým analyzuje vybrané komodity ako zlato …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management