Anna Martynenko

Bachelor's thesis

Založení s.r.o. a podnikatelský plán pro foto-salon „Gloria-Ann, s.r.o.”

Setting up a Limited Company and a Business Plan for a Photo Salon „Gloria-Ann, s.r.o."
Abstract:
ResuméMá bakalářská práce má název “Založení s.r.o. a podnikatelský plán pro foto-salon „Gloria-Ann s.r.o.” Práce je zaměřena na založení fiktivní společnosti s ručením omezeným ve městě Ostrava. Hlavním předmětem a cílem je pomocí podnikatelského plánu rozebrat své příležitosti a to, co by mě mohlo jako podnikatelku ohrozit. Ale hlavně, dozvědět se, zda má můj nápad smysl, zda z toho budu mít zisk …more
Abstract:
SummaryMy bachelor thesis is entitled "Setting up a Limited Company and a Business Plan for a Photo Salon „Gloria-Ann, s.r.o." The work is aimed at establishing a fictitious company with limited liability in the city of Ostrava. The main object and purpose of a business plan is to analyze opportunities of the business, and to recognize what might be the threat for me as a businesswoman; but most importantly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Marie Mikušová
  • Reader: Otmar Bartusek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava