Theses 

Strategická průmyslová zóna Holešov – Petra Pončíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra Pončíková

Diplomová práce

Strategická průmyslová zóna Holešov

Strategic Industrial Zone Holešov

Anotace: Obsahem této diplomové práce je analýza problematiky průmyslových zón v České republice s konkrétním zaměřením na Strategickou průmyslovou zónu Holešov. V úvodní části práce je pospán vznik a podpora průmyslových zón v České republice, poté následuje vymezení strategických průmyslových zón. Dále je uvedena základní socioekonomická charakteristika Zlínského kraje. Praktická část se pak věnuje přímo Strategické průmyslové zóně Holešov -- důvodům a průběhu jejího vzniku, fázím realizace výstavby areálu, shrnutí současné situace z hlediska zájmu investorů o zónu a následně také možným dopadům plynoucím z jejího plného či minimálního využití. Součástí práce je rovněž přehled základních informací o přímých zahraničních investicích a investičních pobídkách.

Abstract: This thesis comprises the analysis of the issue concerning industrial parks in the Czech Republic with a major focus on the Strategic industrial zone Holešov. There is a description of establishment and support of industrial zones in the Czech Republic in the introductory part, afterwards being followed by the specification of the strategic industrial zones. Further is mentioned the basic socioeconomic characterization of the Zlín district. The practical part is then devoted directly to the Strategic industrial zone Holešov -- to the reasons which led to its establishment, to the particular stages of its development and subsequently to the possible outcomes it may have when being fully or minimally occupied. Parts of this work are also the basic over viewing information about the direct foreign investments and the investment incentives.

Klíčová slova: Zlínský kraj, Investiční pobídky, Podpora průmyslových zón, Strategická průmyslová zóna, Průmyslová zóna, Holešov

Keywords: Holešov, Zlín district, Investment incentives, Industrial zone, Strategic industrial zone, Supporting programs for industrial zones

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Marian Piecha
  • Oponent: Jan Hana

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31129

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:46, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz