Bc. Daniel HLÁSEK

Diplomová práce

Západočeská sídlištní keramika z mladší doby bronzové

West Bohemia settlement ceramics from late Bronze Age
Anotace:
Tato práce je založena na zpracování keramického souboru (přes 13 000 zlomků) z výzkumu sídlištní komponenty z mladší doby bronzové z Přeštic. Fond se stal východiskem pro vytvoření modelu úlohy keramiky v minulém živém i v jejím současném mrtvém světě. Některé získané poznatky byly využity při interpretaci přeštického sídliště.
Abstract:
This work is based on the elaboration of the abundant pottery collection (over 13 000 sherds) from the early bronze age settlement in Přeštice.The collection has become the base for creation of the model of the task of the pottery in the past live or dead World, where we can study it as an archaeological source. Some of the acquired knowledge have been used to interpret the settlement in Přeštice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 39337

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLÁSEK, Daniel. Západočeská sídlištní keramika z mladší doby bronzové. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie