Duc Anh Mai

Diplomová práce

Transformation of Android Mobile App from Java to Kotlin

Transformace Android Aplikace z Javy do Kotlinu
Anotace:
Práce je věnována oblasti vývoje mobilních aplikací, konkrétně přechodu z jedné technologie na druhou. Hlavním cílem je vytvoření metodiky pro systematickou transformaci Android aplikace z Javy do Kotlinu a její následnou validaci na existující platformě, a to v rámci projektových i technických návrhů. Diplomová práce nejprve představuje mobilní vývoj na platformě Android, zejména jazyk Kotlin …více
Abstract:
The thesis is devoted to the field of mobile application development, namely the transition from one technology to another. The main objective is to model a methodology for a systematic transformation of Android app from Java to Kotlin and its subsequent validation on theexisting platform, including both project and technical propositions. Diploma thesis firstly presents introduction into mobile development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Filip Vencovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75835

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie