Bc. Kateřina Bimková

Diplomová práce

Moderní nástroje internetového marketingu

Modern Instruments of Internet Marketing
Anotace:
V diplomové práci se budu zabývat historickým vývojem marketingových koncepcí až po současnost. Objasním i podstatu a přínos marketingového řízení. Vzhledem ke svým osobním zkušenostem z řízení a průběhu politické kampaně popíši specifika politického marketingu. Důležitou součástí diplomové práce bude analýza vlivu nejmodernějších nástrojů internetového marketingu na úspěch politické kampaně. S využitím …více
Abstract:
In my diploma thesis I am going to concern with historical development of marketing conceptions up to the present. I am also going to clarify the basis and contribution of the marketing control. In consideration of my personal experiences in control and progress of the political campaign I am going to describe the specifics of political marketing. The important part of the diploma thesis is the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní